ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chính sách người dùng

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Ura hoặc sử dụng các dịch vụ do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam (Sau đây gọi tắt là Vietec.,Corp) cung cấp.

Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Vietec, phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu.

1. Quyền sở hữu ứng dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi Vietec.,Corp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Vietec và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Vietec.

2. Tài khoản

Để sử dụng URA, bạn cần được cấp một tài khoản thông qua nhà trường từ chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của nhà trường và của Vietec, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Vietec không có nghĩa vụ phải tiến hành bất kỳ hành động gì để xác thực bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi người dùng.

Vietec có quyền truy cập thông tin Người dùng đã cung cấp để xác nhận danh tính và tạo tài khoản cho Người dùng để thực hiện các yêu cầu về sử dụng URA

3. Quyền sử dụng

Bạn có quyền sử dụng URA và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp trên nền tảng URA, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Vietec.

- Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;

- Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ bên thứ ba;

- Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);

- Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);

- Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Vietec, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;

- Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Vietec.

- Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;

- Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;

- Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;

- Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Vietec trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

- Các hình thức vi phạm khác.

4. Xử lý phạm vi

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Vietec có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Vietec và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

5. Phí và các khoản thu

Để duy trì và phát triển hệ thống, trong một số trường hợp, Vietec sẽ tiến hành thu phí người dùng, mức thu phí sẽ dựa trên các quy định của Vietec về từng lựa chọn theo nhu cầu và đồng thuận của người dùng.

*Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách người dùng” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam (Vietec.,Corp)

Trụ sở: Tòa nhà Technosoft, 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 19000101


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Bảo mật thông tin cá nhân

Vietec cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Vietec khuyến cáo khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn Ở MỨC CAO NHẤT CÓ THỂ và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, khách hàng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở. MỌI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BỊ LỘ TÀI KHOẢN TỪ NGƯỜI DÙNG MÀ KHÔNG PHẢI LỖI TỪ HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN SẼ KHÔNG THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA VIETEC.

Vietec thường xuyên các quy trình và hệ thống của mình để tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động của công ty theo Luật Bảo vệ trẻ em Việt Nam 102/2016 / QH13 do Quốc hội Việt Nam ban hành ngày 04/05/2016, Luật Công nghệ thông tin và Truyền thông 67/2006 / QH11 ban hành ngày 29/06/2006 và Luật An ninh mạng 24/2018 / QH14 ban hành ngày 12/06/2018.

2. Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam, các nhu cầu của Vietec cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có.

*Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam (Vietec.,Corp)

Trụ sở: Tòa nhà Technosoft, 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 19000101

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 4, tòa nhà Technosoft, ngõ 15 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy - Hà Nội